Sijainti
Ominaisuudet
Hinta ja koko
356
3562107
2107
356 €2107 €
21.5
21.5133.5
133.5
21,5 m2133,5 m2
Ladataan
Näytä

15140 LAHTI | 67,5 m2 | 2h + k + s

01450 VANTAA | 61,5 m2 | 2h + k

01450 VANTAA | 61,5 m2 | 2h + k

01710 VANTAA | 37,5 m2 | 2h + kt

01710 VANTAA | 37,5 m2 | 2h + kt

01710 VANTAA | 37,5 m2 | 2h + kt + p

01710 VANTAA | 37,5 m2 | 2h + kt

01710 VANTAA | 37,5 m2 | 2h + kt

02600 ESPOO | 50,5 m2 | 2h + k + s + p

40100 JYVÄSKYLÄ | 47,0 m2 | 2h + k + s

00370 HELSINKI | 54,5 m2 | 2h + k

04200 KERAVA | 41,5 m2 | 2h + kt

04410 JÄRVENPÄÄ | 72,0 m2 | 3h + k + s

05900 HYVINKÄÄ | 45,5 m2 | 2h + kt

05900 HYVINKÄÄ | 46,0 m2 | 2h + kt

20810 TURKU | 46,0 m2 | 2h + kt + p

00210 HELSINKI | 50,5 m2 | 1h + kt + alkovi

00210 HELSINKI | 53,0 m2 | 2h + kt + s

00210 HELSINKI | 64,5 m2 | 3h + kt

00210 HELSINKI | 60,5 m2 | 2h + kt

00410 HELSINKI | 57,5 m2 | 2h + kt + s

01610 VANTAA | 69,0 m2 | 3h + kt + parv

33400 TAMPERE | 46,0 m2 | 2h + kt

13100 HÄMEENLINNA | 26,0 m2 | 1h + kt

13100 HÄMEENLINNA | 26,0 m2 | 1h + kt

13100 HÄMEENLINNA | 26,0 m2 | 1h + kt

50170 MIKKELI | 76,0 m2 | 3h + k

15140 LAHTI | 45,5 m2 | 1h + tupak + s

15700 LAHTI | 60,5 m2 | 3 h + k + s

40100 JYVÄSKYLÄ | 41,5 m2 | 2h + kt